حل سوالات کنکور تجربی 98

فیلمهای آموزشی تحلیل سوالات کنکور سراسری 98 (رشته تجربی)
سوال 179 کنکور سراسری که مربوط به فصل 1 کتاب زیست شناسی دوازدهم است به طور جامع، کامل و با رویکرد بررسی تمام جزئیات تحلیل شده است. درضمن نکات مربوط به مقایسه DNA پروکاریوت ها و یوکاریوت ها و همانندسازی نیز  تدریس شده است. از طرفی در این فیلم آموزشی تلاش شده است تا ضمن یادگیری نکات مهم کنکوری و تحلیل تک تک گزینه ها، دانش آموزان با شیوه های مختلف تست زنی نیز آشنا شوند و با مهارت افزایی و کسب تجربه به نتیجه مطلوب نایل گردند.

 

فیلم آموزشی تحلیل سوالات کنکور سراسری 98 (رشته تجربی)

حل سوالات زیست کنکور سراسری تجربی 98 توسط استاد رضا فرامرزپور

آموزش برتر، آینده بهتر
گروه آموزشی مگامغز (Megamaghz.ir)