دی وی دی آموزشی فصل اول زیست دوازدهم (مولکول های اطلاعاتی)

قیمت : 90/000 تومان

ترفندهای زیست شناسی استاد رضا فرامرزپور

در این دی وی دی آموزشی تمام مباحث مربوط به فصل 1 زیست دوازدهم (مولکول های اطلاعاتی) به طور جامع و کامل از پایه تا کنکور آموزش داده شده است و نکات کنکوری، تستی، مفهومی، ترکیبی و استدلالی مورد مطالعه قرار گرفته است. این فصل پایه و اساس فصل های 2، 3، 4 و 7 زیست دوازدهم است.  دانش آموزان عزیز، با مشاهده و یادگیری مطالب و نکات ارائه شده در این فیلم آموزشی پایه و اساس زیست دوازدهم را عالی یاد بگیرید و درصد کنکور خود را در برابر حداقل 3 تا 4 سوال کنکور سراسری بیمه کنید و از رفع اشکال رایگان این فصل برخوردار شوید.

Hide picture