مراحل آزمایش مزلسون و استال

درحال بارگذاری...

فیلم آموزشی مراحل آزمایش مزلسون و استال

در این فیلم آموزشی ابتدا کلیات مطالب مربوط به قسمت دوم گفتار 2 فصل 1 زیست شناسی دوازدهم (همانندسازی DNA) شامل الگوهای ارائه شده برای همانندسازی دنا، آزمایش های مزلسون و استال، تایید مدل همانندسازی نیمه حفاظتی و رد مدلهای حفاظتی و غیر حفاظتی مورد بررسی قرار گرفته است. از طرفی در فیلم کامل این گفتار مراحل همانندسازی دنا در یوکاریوت ها، همانندسازی دوجهتی، همانندسازی در پروکاریوت ها، آنزیم های موثر در همانندسازی، هلیکاز، DNA پلی مراز و … به طور جامع و کاملأ مفهومی تدریس شده و سپس جزئیات و نکات کنکوری و تستی تحلیل و مورد بررسی قرار گرفته است.
امیدواریم با تکرار مشاهده این فیلم آموزشی و مطالعه و تطبیق نکات آموزش داده شده با کتاب درسی و بررسی تست های آموزشی ارائه شده در سایت megamaghz.ir نیاز شما عزیزان در آزمون های داخلی و کنکورهای سراسری مرتفع گردد.

فیلم آموزشی قسمت سوم گفتار 1 فصل 1 کتاب زیستشناسی دوازدهم (نوکلئیک اسید)

فیلم آموزشی اجزاء سازنده RNA و DNA زیست دوازدهم استاد رضا فرامرزپور

آموزش برتر، آینده بهتر
گروه آموزشی مگامغز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Hide picture