پیرایش mRNA اولیه و تولید mRNA بالغ

درحال بارگذاری...

فیلم آموزشی پیرایش mRNA اولیه و تولید mRNA بالغ

در این فیلم آموزشی ابتدا کلیات مطالب مربوط به قسمت هشتم گفتار 1 فصل 2 زیست شناسی دوازدهم (جریان اطلاعات در یاخته) شامل تغییرات رنای پیک، توالی اگزون و اینترون، نحوه حذف رونوشت اینترون ها، نحوه اتصال رونوشت اگزون ها به هم و تولید mRNA بالغ و … مورد بررسی قرار گرفته است. از طرفی در فیلم کامل این گفتار نقش مولکول میانجی (RNA)، آنزیم های موثر در رونویسی، مفهوم کدون و آنتی کدون، انواع کدون ها، مراحل رونویسی، نکات مربوط به مرحله آغاز رونویسی، نکات مربوط به مرحله طویل شدن و پایان رونویسی، تفاوت رشته الگو و مقابل الگوی DNA، شدت و میزان رونویسی، ساختار توالی های تک ژنی و چند ژنی، تعداد راه انداز، تعداد جایگاه آغاز رونویسی، تعداد جایگاه پایان رونویسی، تعداد محصول رونویسی، تعداد کدون آغاز و پایان، تعداد محصول ترجمه و … به طور جامع و کاملأ مفهومی تدریس شده و سپس جزئیات و نکات کنکوری و تستی تحلیل و مورد بررسی قرار گرفته است.
امیدواریم با تکرار مشاهده این فیلم آموزشی و مطالعه و تطبیق نکات آموزش داده شده با کتاب درسی و بررسی تست های آموزشی ارائه شده در سایت megamaghz.ir نیاز شما عزیزان در آزمون های داخلی و کنکورهای سراسری مرتفع گردد.

فیلم آموزشی قسمت هشتم گفتار 1 فصل 2 کتاب زیست شناسی دوازدهم (رونویسی)

فیلم آموزشی پیرایش mRNA اولیه و تولید mRNA بالغ زیست دوازدهم استاد رضا فرامرزپور

آموزش برتر، آینده بهتر
گروه آموزشی مگامغز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Hide picture