حل سوال کنکور مربوط به کدون و آنتی کدون

درحال بارگذاری...

سوال کنکور در رابطه با کدون و آنتی کدون و …

در این فیلم آموزشی ابتدا کلیات مطالب مربوط به قسمت سوم گفتار 2 فصل 2 زیست شناسی دوازدهم (جریان اطلاعات در یاخته) شامل قوانین مکمل ها در رابطه با رشته الگو، مقابل الگو، کدون های رنای پیک، آنتی کدون های رنای ناقل و … مورد بررسی قرار گرفته است.

از طرفی در فیلم کامل این گفتار تبدیل زبان نوکلئیک اسید رنا به زبان پلی پپتید، عوامل لازم در ترجمه، ساختار رنای ناقل، نحوه عمل رنای ناقل، ساختار رناتن یا ریبوزوم، مراحل ترجمه، مرحله آغاز ترجمه، مرحله طویل شدن در ترجمه، مرحله پایان ترجمه، محل پروتئین سازی، سرنوشت پروتئین ها، سرعت و مقدار پروتئین سازی، رونویسی از ژن tRNA، تولید tRNA خطی، پیونهای موثر در ایجاد tRNA برگ شبدری، ساختار دوم رنای ناقل، نحوه ایجاد tRNA شبیه حوف ال انگلیسی، رنای ناقل L شکل، ساختار سوم tRNA و … به طور جامع و کاملأ مفهومی تدریس شده و سپس جزئیات و نکات کنکوری و تستی تحلیل و مورد بررسی قرار گرفته است.
امیدواریم با تکرار مشاهده این فیلم آموزشی و مطالعه و تطبیق نکات آموزش داده شده با کتاب درسی و بررسی تست های آموزشی ارائه شده در سایت megamaghz.ir نیاز شما عزیزان در آزمون های داخلی و کنکورهای سراسری مرتفع گردد.

فیلم آموزشی قسمت سوم گفتار 2 فصل 2 کتاب زیست شناسی دوازدهم (به سوی پروتئین)

سوال کنکور در رابطه با توالی های مکمل کدون و آنتی کدون و … زیست دوازدهم استاد رضا فرامرزپور

آموزش برتر، آینده بهتر
گروه آموزشی مگامغز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Hide picture