ساختار سیستم هاورس

درحال بارگذاری...

فیلم آموزشی ساختار سیستم هاورس

در این فیلم آموزشی ابتدا کلیات مطالب مربوط به قسمت دوم گفتار 1 فصل 3 زیست شناسی یازدهم (دستگاه حرکتی) شامل ساختار سیستم هاورس، مجرای هاورس، نحوه قرار گرفتن سلول های استخوانی در سیستم هاورس و … مورد بررسی قرار گرفته است. از طرفی در فیلم کامل این گفتار اعمال استخوان ها،بخش محوری اسکلا، بخش جانبی اسکلت، انواع استخوان، ساختار استخوان، تشکیل و تخریب استخوان، مفصل، انواع مفصل، مفصل گوی و کاسه ای، مفصل لولایی، مفصل ثابت، مفصل متحرک و … به طور جامع و کاملأ مفهومی تدریس شده و سپس جزئیات و نکات کنکوری و تستی تحلیل و مورد بررسی قرار گرفته است.
امیدواریم با تکرار مشاهده این فیلم آموزشی و مطالعه و تطبیق نکات آموزش داده شده با کتاب درسی و بررسی تست های آموزشی ارائه شده در سایت megamaghz.ir نیاز شما عزیزان در آزمون های داخلی و کنکورهای سراسری مرتفع گردد.

فیلم آموزشی قسمت اول گفتار 1 فصل 3 کتاب زیست شناسی یازدهم (استخوان ها و اسکلت)

فیلم آموزشی ساختار سیستم هاورس زیست یازدهم استاد رضا فرامرزپور

آموزش برتر، آینده بهتر
گروه آموزشی مگامغز megamaghz.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Hide picture