کراتین فسفات یکی از منابع تامین انرژی ماهیچه

درحال بارگذاری...

فیلم آموزشی کراتین فسفات یکی از منابع تامین انرژی ماهیچه

در این فیلم آموزشی ابتدا کلیات مطالب مربوط به قسمت پنجم گفتار 2 فصل 3 زیست شناسی یازدهم (دستگاه حرکتی) شامل آشنایی با کراتین فسفات یکی از منابع تامین انرژی ماهیچه و … مورد بررسی قرار گرفته است. از طرفی در فیلم کامل این گفتار ساختار ماهیچه اسکلتی، یاخته یا تار ماهیچه اسکلتی، مکانیسم انقباض ماهیچه، توقف انقباض، تامین انرژی انقباض، انواع یاخته هایبافت ماهیچه ای، حرکت در جانوران و … به طور جامع و کاملأ مفهومی تدریس شده و سپس جزئیات و نکات کنکوری و تستی تحلیل و مورد بررسی قرار گرفته است.
امیدواریم با تکرار مشاهده این فیلم آموزشی و مطالعه و تطبیق نکات آموزش داده شده با کتاب درسی و بررسی تست های آموزشی ارائه شده در سایت megamaghz.ir نیاز شما عزیزان در آزمون های داخلی و کنکورهای سراسری مرتفع گردد.

فیلم آموزشی قسمت پنجم گفتار 2 فصل 3 کتاب زیست شناسی یازدهم (ماهیچه و حرکت)

فیلم آموزشی کراتین فسفات یکی از منابع تامین انرژی ماهیچه زیست یازدهم استاد رضا فرامرزپور

آموزش برتر، آینده بهتر
گروه آموزشی مگامغز
megamaghz.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Hide picture