بیگانه خوارها (فاگوسیت ها)

درحال بارگذاری...

فیلم آموزشی بیگانه خوارها (فاگوسیت ها)

در این فیلم آموزشی  کلیات مطالب مربوط به بیگانه خوارها (فاگوسیت ها) مربوط به  قسمت اول گفتار 2 فصل 5 زیست شناسی یازدهم (ایمنی) و … مورد بررسی قرار گرفته است. از طرفی در فیلم کامل این گفتار مشاهده میچینیکو، تشخیص خودی و بیگانه، بیگانه خوارها (فاگوسیت ها)، ماکروفاژها، سلولهای دندریتی، ماستوسیت ها، نوتروفیل ها،گویچه های سفید، مونوسیت، بازوفیل، ائوزینوفیل، لنفوسیت کشنده طبیعی، پروتئین های دفاعی، پروتئین مکمل، اینترفرون، پرفورین، مرگ برنامه ریزی شده، پاسخ التهابی، تب و … به طور جامع و کاملأ مفهومی تدریس شده و سپس جزئیات و نکات کنکوری و تستی تحلیل و مورد بررسی قرار گرفته است.
امیدواریم با تکرار مشاهده این فیلم آموزشی و مطالعه و تطبیق نکات آموزش داده شده با کتاب درسی و بررسی تست های آموزشی ارائه شده در سایت megamaghz.ir نیاز شما عزیزان در آزمون های داخلی و کنکورهای سراسری مرتفع گردد.

فیلم آموزشی  قسمت اول گفتار 2 فصل 5 کتاب زیست شناسی یازدهم (دومین خط دفاعی)

فیلم آموزشی بیگانه خوارها (فاگوسیت ها) زیست یازدهم استاد رضا فرامرزپور

آموزش برتر، آینده بهتر
گروه آموزشی مگامغز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Hide picture