جمع بندی چرخه کالوین

درحال بارگذاری...

فیلم آموزشی چرخه کالوین

فیلم آموزشی مربوط به فصل ششم زیست دوازدهم

در این فیلم آموزشی جمع بندی چرخه کالوین بررسی شده است شما با مشاهده فیلم کامل این مبحث می توانید، ابتدا کلیات مطالب مربوط به قسمت پنجم گفتار 2 فصل 6 زیست ­شناسی دوازدهم (واکنش­های فتوسنتزی) شامل تدریس کامل مرحله مستقل از نور در فتوسنتز ( چرخه کالوبن)، بررسی محل و نحوه انجام مراحل چهارگانه چرخه کالوین، مواد مصرف شده و محصول نهایی چرخه کالوین، مواد مصرف شده و محصولات هر مرحله چرخه کالوین، نحوه تولید اولین ترکیب پایدار در مرحله مستقل از نور فتوسنتز، اولین دهنده و آخرین پذیرنده الکترون در چرخه کالوین، تعداد ATP مصرفی، NADPH مصرفی، CO2 مصرفی به ازاء تثبیت 6 کربن و … را به طور جامع و کاملأ مفهومی یاد بگیرید و سپس جزئیات و نکات کنکوری و تستی تدریس شده را بیاموزید.

امیدواریم با تکرار مشاهده این فیلم آموزشی و مطالعه و تطبیق نکات آموزش داده شده با کتاب درسی و بررسی تست­های آموزشی ارائه شده در سایت Megamaghz.ir نیاز شما عزیزان در آزمون­های داخلی و کنکورهای سراسری مرتفع گردد.

فیلم آموزشی چرخه کالوین زیست دوازدهم استاد رضا فرامرزپور

آموزش برتر، آینده بهتر

گروه آموزشی مگامغز (Mega Maghz)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Hide picture