دی وی دی آموزشی فصل دوم زیست دوازدهم (جریان اطلاعات در یاخته)

قیمت : 90/000 تومان

ترفندهای زیست شناسی استاد رضا فرامرزپور

در این دی وی دی آموزشی تمام مباحث مربوط به فصل 2 زیست دوازدهم (جریان اطلاعات در یاخته) به طور جامع و کامل آموزش داده شده است و نکات ترکیبی، مفهومی، کنکوری و تستی مورد مطالعه قرار گرفته است. فصل 2 زیست دوازدهم یکی از مفهومی ترین فصل های کتاب دوازدهم است و پاسخ به 2 تا 4 سوال این فصل، فاصله معنی داری بین شما و سایر داوطلبان کنکور سراسری ایجاد می کند. توصیه می کنم حتما فیلم کاملا مفهومی و استدلالی این فصل را مشاهده کنید و از رفع اشکال رایگان این فصل برخوردار شوید.

Hide picture