دی وی دی آموزشی فصل هشتم زیست دوازدهم (رفتارهای جانوران)

قیمت : 90/000 تومان

ترفندهای زیست شناسی استاد رضا فرامرزپور

در این دی وی دی تمام مباحث مربوط به فصل 8 زیست دوازدهم (رفتارهای جانوران)  به طور جامع و کامل آموزش داده شده  و نکات کنکوری و تستی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این فیلم آموزشی نکات ترکیبی، مفهومی و استدلالی آموزش داده شده و ترفندهای پاسخ گویی به سوالات کنکور ارائه شده است. دانش آموزان عزیز، با مشاهده و یادگیری مطالب و نکات ارائه شده در این فیلم آموزشی گام مهم و موثری در جهت ارتقاء درصد و رتبه کنکور خود بردارید و از رفع اشکال رایگان این فصل برخوردار شوید.

Hide picture