تقسیم دوتایی در باکتری اشرشیا کلای

درحال بارگذاری...

تقسیم دوتایی در باکتری­ها

ساده­ ترین نوع تولید مثل است و توسط سلول‌های پروکاریوتی انجام می‌شود. زاده‌های حاصل از تقسیم دوتایی، کلون می‌باشند. سرعت تقسیم دوتایی در باکتری­های مختلف با هم فرق می­کند. باکتری اشرشیا کلای در شرایط مناسب هر 20 دقیقه یک بار تقسیم دوتایی انجام می­دهد، برخی از اندامک های درون سلول یوکاریوتی مانند میتوکندری و کلروپلاست با تقسیم دوتایی به دو اندامک کاملاً شبیه به هم تبدیل می­ شوند.

ساده­ ترین نوع تولید مثل است و توسط سلول‌های پروکاریوتی انجام می‌شود. زاده‌های حاصل از تقسیم دوتایی، کلون می‌باشند. سرعت تقسیم دوتایی در باکتری­های مختلف با هم فرق می­کند. باکتری اشرشیا کلای در شرایط مناسب هر 20 دقیقه یک بار تقسیم دوتایی انجام می­دهد، برخی از اندامک های درون سلول یوکاریوتی مانند میتوکندری و کلروپلاست با تقسیم دوتایی به دو اندامک کاملاً شبیه به هم تبدیل می­ شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Hide picture